Nivon-Arnhem

NIVON-Arnhem is een afdeling, waarin  ontplooiing, ontspannen en ontmoeten, natuur en cultuur centraal staan. De Arnhemse afdeling organiseert wandelingen, excursies, lezingen en cursussen. We huren een pand voor onze lezingen en cursussen en we betalen de docenten een passende vergoeding, maar doen alles verder in eigen beheer, met andere woorden
een echte vrijwilligersorganisatie. Zo’n kleine 100 leden leveren als vrijwilliger een bijdrage aan het beheer van het gebouw, de organisatie van de activiteiten, het rondbrengen
van de mededelingenblaadjes en het programmaboekje en het ontvangen van de cursisten. Ze steken daar samen met plezier jaarlijks duizenden uren in.

De georganiseerde activiteiten  bestrijken het gebied van natuur en milieu, kunst en cultuur,
talen, creativiteit, mens en maatschappij.

Aan de cursussen doen per jaar ruim 600 mensen mee.

Binnen het NIVON willen we de maatschappelijke betrokkenheid van inwoners van de regio Arnhem bij hun omgeving vergroten.

Het komend seizoen zal er aandacht zijn voor bijvoorbeeld “eerlijke economie”.

De cursussen en lezingen zijn niet alleen toegankelijk voor leden van het NIVON, maar voor alle inwoners van de regio Arnhem.

Cursisten

NIVON-Arnhem biedt mensen uit alle lagen van de bevolking de mogelijkheid tot verdere vorming, ontwikkeling of scholing, ongeacht vooropleiding, leeftijd of achtergrond. Dit alles is niet gericht op het behalen  van een diploma. Voorop staat om mensen van deze tijd de kan te bieden zich onder deskundige begeleiding zo breed mogelijk te informeren Veel cursisten zien dan ook een gevolgde cursus als ondersteuning in het dagelijkse werk, voor hun beroep
of voor andere activiteiten.

Deelnemersprijzen

Er worden twee prijzen gehanteerd. Een voor NIVON-leden en een voor niet-leden. Om deel te nemen aaneen activiteit hoeft u dus geen lid te zijn. De prijzen voor niet-leden liggen hoger en vaak is het goedkoper om lid te worden. Zie  onder Lidmaatschap.

Delen