Lezing DAS EN BOOM

Op deze bijzondere datum een lezing over het werk van Das en Boom; zij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bescherming van de das in ons land.
Dassen werden met uitsterven bedreigd maar dankzij de inspanningen van Das en Boom is het aantal weer flink toegenomen
.
Dit resultaat wordt nu goed gemonitord maar een volgende bedreiging is al gaande.

In de nieuwe Wet Natuurbescherming die in januari 2017 van kracht werd, heeft de das helaas geen beschermde status meer. Het werk van Das en Boom is daarom nog steeds nodig: behalve de opvang van gewonde en verweesde dassen in een opvangcentrum, adviseert zij overheden, bedrijven, adviesbureau’s en particulieren over alle zaken over dassen. Das en Boom beheert ook een actuele database van alle dassenburchten, -slachtoffers en voorzieningen als dassentunnels.

Spreker: Hester Bartels
Datum: vrijdag 13 april, aanvang 19.30 uur
Kosten: Leden € 5 , niet-leden € 7
Aanmelden niet nodig

DAS EN BOOM

Das en Boom hoort bij de Vereniging Nederlands Cultuur-landschap. Deze organisatie wil agrarische cultuurgeschiedenis zichtbaar houden en ijvert daarnaast voor een rijk geschakeerd cultuurland-schap in heel Nederland, nadrukkelijk ook in de bebouwde omgeving.

www.dasenboom.nl
www.nederlandscultuurlandschap.nl.