Deze website wordt u aangeboden door de afdeling Arnhem van het Nivon. De inhoud ervan – alle teksten vanaf het startpunt- is beschermd op grond van de auteurswet. Van de inhoud van deze site mag niets worden gekopieerd en aan de inhoud mag niets worden veranderd. NIVON Afdeling Arnhem zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid. De afdeling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang tot www.nivon-arnhem.nl, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze internetsite. Het gestelde in de vorige zin geldt eveneens voor toegang tot gegevens en informatie op sites, waarvan op deze site links zijn opgenomen.

Privacy:

In onze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verwerken:  Privacyverklaring_AVG NIVON-NAN 0.9

Samenvatting en toelichting:

De Afdeling Arnhem van het Nivon gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar website en van de nieuwsbrief. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De Afdeling houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens bij het vastleggen en verwerking van gegevens. In het kader van de aanmeldingen en de nieuwsbrief legt de Afdeling gegevens vast in bestanden. De Afdeling verstrekt uw gegevens niet aan derden, behoudens als dit noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de taken. Zo worden uw naam, telefoonnummer en e-mailadres verstrekt aan de desbetreffende docent; voor de groencursussen wordt ook het woonadres aan de coördinator verstrekt. De docenten en de coördinator mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken voor de communicatie met de cursisten, die verband houdt met de cursus.