JAARVERGADERING – algemene ledenvergadering Afdeling Arnhem en omstreken

 • Dinsdag 24 maart in De Wasserij,
 • Molenbeekstraat 26a te Arnhem.
 • Start is 19.30 uur.
 • Sluiting: (streeftijd) 21.30 uur.

Jaarverslag 2019 definitief (met begroting 2020)

Uitnodiging jaarvergadering

Agenda jaarvergadering Nivon afdeling Arnhem en omstreken

 1. opening, vaststellen agenda
 2. mededelingen
 3. Vrijwilliger zijn bij het NIVON
 4. bespreking jaarverslag 2019
 5. toelichting financieel verslag 2019 en begroting 2020
 6. verslag kascontrolecommissie;
 7. Vaststelling jaarverslag en begroting en decharge bestuur
 8. benoemen nieuwe kascontrolecommissie
 9. bestuurssamenstelling: Er is een vacature voor de voorzitter. Henk Prevaes en Henk Jan van der Vijgh blijven als penningmeester en secretaris
 10. pauze
 11. vooruitblik door de programmacommissie
 12. huldiging jubilarissen
 13. sluiting

Verslag jaarvergadering 2018

geef_je_mening

Op de ledenvergadering passeerden diverse zaken de revue.
Op de landelijke Nivonraad in november hebben de afgevaardigden van Arnhem goede berichten
gehoord over hoe het landelijk gaat met het Nivon. Daarom hebben we onze landelijk voorzitter Henk
Schaaf uitgenodigd om ons hierover die avond te komen vertellen.

Andere punten op de ledenvergadering waren een voorstel tot naamswijziging van de afdeling en de
jaarlijkse huldiging van een flink aantal jubilarissen.

Toelichting bij de naamswijzigingen: Het bestuur heeft de afgelopen jaren gemeend de naam Arnhem Nijmegen te
moeten voeren om aan te geven dat onze afdeling met de voormalige afdeling Nijmegen een geheel
moest gaan worden. Onze pogingen om in Nijmegen opnieuw activiteiten van de grond te krijgen zijn
niet geslaagd. Omdat de afdeling een bredere regio beslaat dan de plaatsen Arnhem en Nijmegen,
lijkt ons de oude naam Arnhem en omstreken bij nader inzien toch een betere naam.