DE 19e EEUW: KUNST EN DE GESCHIEDENIS – code 211 –

De 19e eeuw is een periode in de kunstgeschiedenis waarin de ontwikkelingen in de beeldende kunst heel sterk verbonden zijn met de historische ontwikkelingen.
Bij die ontwikkelingen was de gewone mens betrokken en legde de kunstenaar de gebeurtenis en het effect op de maatschappij vast.
Het zijn momenten als de Onafhankelijkheidsverklaring van de VS in 1776, de val van Napoleon en de conferentie in Wenen in 1815, de revolutie van 1848, de Frans-Pruisische oorlog in 1871 en de eeuwwisseling met de Wereldtentoonstelling in Parijs.

De 19e eeuw is ook de eeuw waarin de kunst internationaliseerde. Niet alleen in de oude kunstcentra als Parijs werd vernieuwde kunst geproduceerd. Ook in landen zoals België, Polen en Noorwegen werden nieuwe stappen gezet. Bovenal is de 19e eeuw het tijdperk waarin de kunstenaar verder gaat dan het weergeven van de zichtbare werkelijkheid. Door groeiende belangstelling vóór en kennis óver de psychologische ontwikkeling van de mens én wetenschappelijk onderzoek naar de maakbaarheid van de esthetiek van de kunst, krijgt het beeld een extra lading. Dat kan een emotionele lading zijn zoals in de Romantiek of het Symbolisme.

Met behulp van het pointillisme probeerden kunstenaars het effect van het kunstwerk op de beschouwer te beïnvloeden. En zo wordt de weg voorbereid voor de ontwikkelingen van het modernisme.
In zes bijeenkomsten bespreken we de verschillende tijdperken, met de bijbehorende kunst en op haar beurt het effect van de kunst.

Wanneer: 6 x op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur
Data: 27 sept., 4,11 en 25 okt., 1 en 8 nov. 2017
Docent: Inge van Velzen
Kosten: Leden € 49,- / niet-leden € 58

Klik hier om je aan te melden

DOCENT INGE VAN VELZEN