GERRIT ROMEIJN

In 1965, 23 eeuwen later, hebben 10 student-leden van de Hilversumse Padvindersgroep de Argonauten, de veldtocht van Alexander nagereisd. Het motto van de tocht was: “naar het verleden reizen om de geheimen van het heden te ontdekken.”

Inleider: Gerrit Romeijn, deelnemer aan de tocht.

In de voetsporen van Alexander de Grote.
Op 28 oktober 2020 en ook op 22 januari 2021 wordt in de Wasserij het klankbeeld “in de voetsporen van Alexander de Grote” vertoond. Alexander de Grote werd in 356 v. Chr. geboren in Pella in Macedonië in Noord Griekenland. Zijn vader was Philippus de tweede, die er in geslaagd was de Griekse Stadsstaten en Macedonië te verenigen.
Philippus wilde het Perzische Rijk veroveren, maar hij werd in 336 v. Chr. vermoord. In 334 v. Chr. begon de 22 jarige Alexander zijn veldtocht om zoals hij zei: “Oost en West te verbinden” (onder zijn gezag!). Die tocht eindigde met zijn dood in 323 v. Chr. Toen had hij een geweldig Rijk gecreëerd: Macedonië, Klein Azië, Mesepotamië, het Perzische Rijk, Egypte en een deel van het huidige Pakistan en India.
Dat Rijk viel snel uit elkaar, maar vanaf 1300 veroverden de Ottomanen grotendeels dat gebied en bleven er tot 1918. Toen werd het herverdeeld door de Europese geallieerden en werd Israel gesticht. Velen, o.a. de Turkse president Erdogan en de strijders van IS, dromen over een herleving van dat Rijk als Kalifaat. Het is een politiek, economisch, religieus en cultureel zeer divers gebied, met veel onderlinge strijd.

In 1965, 23 eeuwen later, hebben 10 student-leden van de Hilversumse Padvindersgroep de Argonauten, de veldtocht van Alexander nagereisd. Het motto van de tocht was: “naar het verleden reizen om de geheimen van het heden te ontdekken.”

Het klankbeeld geeft met foto’s, tekst en muziek een beeld van die reis en van de landen waar we doorheen kwamen. Het waren andere landen dan de vaak moderne landen nu. De bevolking woonde nog veelal op het platteland. Istanbul had toen ongeveer 1 miljoen inwoners, nu ongeveer 16 miljoen. Toerisme was er nog nauwelijks, ook niet in Griekenland en Turkije.
Alle deze landen hebben sinds 1965 één of meer oorlogen meegemaakt. Veel is vernietigd, zoals de Omayaden moskee en de Bazar in Damascus en de tempels van Palmyra. Grenzen zijn veranderd: toen lagen de Bijbelse steden zoals het oude Jeruzalem in Jordanië, nu in Israel.

Je kunt naar dit klankbeeld op vele manieren kijken en luisteren: vanuit nostalgie naar een ander en vrediger Midden Oosten, om de prestatie van de veldtocht van Alexander te kunnen waarderen, uit interesse in die landen die immers de bakermat van onze Westerse cultuur zijn, naar de bijzondere overblijfselen van het verleden, naar het waagstuk van die reis van tien jongeren, enzovoort.