DE KLOOF: 4 LEZINGEN OP ZONDAGMIDDAG MÉT DEBAT

Generaties lang is er politieke strijd gevoerd om de kloof tussen arm en rijk – de have en have-nots – te verkleinen maar de laatste jaren lijkt die alleen maar groter te worden.

Daarover organiseren NIVON en het HV een lezingenreeks. De lezingen met aansluitend debat met elkaar worden verdeeld over het jaar gegeven door vooraanstaande sprekers. De volgende thema’s komen aan de orde:

Arbeid en inkomen
Een vaste baan is langzamerhand aan het verdwijnen in Nederland. Krijgen we allemaal een flex-contract? En zo ja, wat betekent dat voor een mensenleven en de sociale cohesie?

Financiën en solidariteit
De pensioengerechtigde leeftijd stijgt, pensioenen worden niet meer geïndexeerd en moeten in de toekomst uit individuele potjes gaan bestaan. Welke consequenties heeft dat voor ons?

Onderwijs en kansen
Nederland lijkt steeds meer gericht op de hoogopgeleide kenniseconomie. Laagopgeleiden hebben minder kansen op de arbeidsmarkt. We zien een generatie uitgeslotenen ontstaan met alle gevolgen voor mens en samenleving.

Ruimtelijke ordening
Wonen is zo ongeveer voor starters en mensen met weinig inkomen. Sociale woningen worden onbereikbaar, een strijdplaats tussen allochtonen en autochtonen. Leven we straks langs elkaar heen?

Wanneer: Exacte data worden via de website, Mededelingenblad en Facebook bekend gemaakt evenals de namen van de sprekers.
Tijd: 14.30 – 17.00 uur
Kosten: leden € 5, niet-leden € 7,50
(Aanmelden niet nodig, betaal aan de zaal)