HOME

De meeste activiteiten van het NIVON gaan door.
Cursussen van het NIVON kunnen vooralsnog doorgaan. Komende tijd zijn er steeds minder dan 30 deelnemers tegelijk in het gebouw.

Mondkapjes: Om het voor elkaar zo veilig mogelijk te houden  dragen we mondkapje in het gebouw.

Ventilatie: De ventilatie in het gebouw is sterk verbeterd.

(zie verder het Corona protocol onderaan de nieuwsbrief)

Datum: zondag 1 november, 14.00 uur.
Plaats: De Wasserij

Op zondag 1 november wordt de uitgestelde jaarvergadering van NIVON-Arnhem gehouden in de Wasserij: Molenbeekstraat 26A te Arnhem. Er wordt uiteraard tijd besteed aan NIVON in Coronatijd.

Agenda jaarvergadering
Nivon afdeling Arnhem Nijmegen

 1. Opening, vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Nieuws van de archiefcommissie
 4. Bespreking jaarverslag 2019
 5. Toelichting financieel verslag 2018
 6. Bespreking verslag kascontrolecommissie; decharge penningmeester
 7. Benoemen nieuwe kascontrolecommissie
 8. Bestuurssamenstelling: Voorzitter: vacature. Henk Prevaes en Henk Jan van der Vijgh willen aanblijven als penningmeester en secretaris
 9. Korte pauze
 10. Toelichting op begroting 2019 en vaststelling daarvan.
 11. NIVON-Arnhem in Coronatijd
 12. Toelichting programmacommissie
 13. Er zijn weer jubilarissen !
 14. Sluiting

Het jaarverslag en financieel verslag zijn gepubliceerd op www.nivonarnhem.nl. U kunt ze ook opgestuurd krijgen als bijlage. Stuur daarvoor een mail naar secretaris@nivon-arnhem.nl met ‘toezending jaarverslag’ in de onderwerpregel. Ze liggen ook klaar in de Wasserij vanaf een week voor de vergadering.

We registreren uiteraard uw aanwezigheid. In verband met Corona willen we graag van tevoren weten hoeveel mensen er komen (max 30 leden). U kunt zich aanmelden met de knop aanmelden of via een mail aan secretaris@nivon-arnhem.nl met in de onderwerpregel ‘Aanmelding jaarvergadering’.

We zijn weer begonnen. Het cursusseizoen is weer in volle gang. Er zijn weer vele activiteiten gepland: lezingen, films en cursussen.

Sommige cursussen zijn al begonnen, sommige zitten behoorlijk vol maar je kunt je nog altijd aanmelden voor lezingen en cursussen die nog niet zijn gestart. Eén en ander is uiteraard onder voorbehoud van landelijke regelgeving en voortschrijdend inzicht. De meest in het oog vallende verandering is:
Reserveren moet. Voor alles!
Dus ook voor de lezingen en film. Dit heeft te maken met dat er een bepaald maximum aantal mensen in één ruimte mag zijn.
Verder kan er niet meer betaald worden met contant geld: contactloos betalen/pinnen is geboden. Voor andere aanpassingen verwijzen we graag naar het Mededelingenblad en onze website (verderop de home pagina).
Namens het bestuur en andere vrijwilligers een heel plezierig seizoen toegewenst; we kunnen niet wachten u weer te zien!

De Programmacommissie

Foutje in de programmagids:

De wandeling langs de beek is op vrijdag 19 maart, niet 17 maart.

Schaken vervalt

De schaakbijeenkomsten op de 1e dinsdag van de maand gaan dit najaar niet door.

MUZIEK:

Afgelopen periode ontbrak het kopje muziek in ons activiteitenmenu. Dat is hersteld ! Muzikale activiteiten komend seizoen:

We hebben een Corona protocol opgesteld voor de Wasserij om het gebouw vanaf 1 juni weer te kunnen gebruiken. (onder voorbehoud: we volgen de landelijke richtlijnen).

We houden je via deze website op de hoogte.

Lees het protocol voor NIVON en huurders: Corona protocol Wasserij

VEEL GESTELDE VRAGEN

Het is heel begrijpelijk als u nog vragen heeft.  Hieronder staan een aantal antwoorden.

Heeft u nog vragen stel die per mail aan info@nivon-arnhem.nl.
Andere mailadressen: zie onderaan.

v: Komt er wel een nieuw NIVON programma ?
a: Ja, de nieuwe programmagids verschijnt half juli.

v: Komt er nog een jaarvergadering?
a: Daarover beraadt het bestuur zich nog. Waarschijnlijk in september. In elk geval heeft de kascommissie de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.

v: En het jaarverslag dan ?
a: U kunt het Jaarverslag 2019 downloaden.

v: Waar kan ik met verdere vragen terecht ?
a: U kunt ons bereiken via info@nivon-arnhem.nl

Andere mailadressen:
Ledenadministratie: leden@nivon.nl
Cursussen: cursussen@nivon-arnhem.nl
Verhuur wasserij: beheer@nivon-arnhem.nl
Bergsportgroep: bergsport@nivon-arnhem.nl

Noot: Om onze vrijwilligers te ontlasten vragen we om per mail contact te zoeken en niet per telefoon.

We houden je via de website op de hoogte.

Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt je via de mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond de activiteiten van NIVON-Arnhem en omstreken.

Inschrijven nieuwsbrief

AGENDA

Voor alle activiteiten verplicht aanmelden !

wo 28 okt Alexander de Grote

zo 1 nov Jaarvergadering

Zie het  NIVON-Arnhem programma 2020-2021

zo 8 nov Filmmiddag

vr 13 nov Energiebesparing

HUMANISTISCH VERBOND

za 24 okt. Humanistisch café

z0 25 okt. Wandeling

ma 2 nov. Start cursus ‘vrouwelijke kopstukken van de verlichting’

di 3 nov. Vervallen: Arnhem in dialoog

wo 4 nov. Kennismaken met Humanisme

Klik hier voor meer informatie

NIVON HUIZEN

Zie de site van NIVON landelijk voor informatie over de Nivon accommodaties in Coronatijd.

NIEUWS VAN DE BOSBEEK

28-10   IVN-najaarswandeling

26-10 / 30-10   Wolvilten

31-10 / 1-11   Wandeltweedaagse

7- 11   Natuurwerkdag

15-11/19-11   Werkweek

LANDELIJK NIVON
ACTIVITEITEN ANDEREN

Wandelingen doorlopend fit

do 22 okt

z0 1 nov

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial