ACTIVITEITEN HUMANISTISCH VERBOND

VERDIEPING EN ONTMOETING

Het bestuur van het Humanistisch Verbond Arnhem presenteert hierbij het activiteitenoverzicht voor het seizoen 2017/2018. Een programma gericht op humanistische verdieping & ontmoeting. Elkaar ontmoeten bij een lezing of een gelegenheid om het leven te vieren. Verdieping vinden bij een filosofiecursus of een cursus levenskunst. Kortom een boeiend programma.

Veel plezier met lezen en tot ziens bij één van de activiteiten, het bestuur van het HVA

Miek den Daas, voorzitter
Maria van Kempen, secretaris
Henk Visser, penningmeester
Jeannette Janssen, algemeen bestuurslid
Nico Lippe, algemeen bestuurslid
Willie Vrieler, algemeen bestuurslid.

De cursuslocatie is altijd (tenzij anders vermeld) De Wasserij
Molenbeekstraat 26a, 6824 AX Arnhem
026 389 38 65
* kosten zijn onder voorbehoud

INTRODUCTIECURSUS VOOR INSPIRATIE EN INZICHT

Inspiratie en inzicht
Stap in de rijke traditie en geschiedenis van het humanisme die langskomt in deze introductiecursus, voor iedereen die geïnteresseerd is in humanisme en filosofie. Omdat er niets menselijker is dan levensvragen te stellen: hoe sta ik in de wereld? Hoe maak ik mijn keuzes? Wat is een goed leven en wat vind ik waardevol?
Deze levensvragen zijn al zo oud als de mensheid. Vele denkers, van Socrates tot Savater en van Epicurus tot Erasmus, hebben dezelfde vragen gesteld en beantwoord. Vaak verrassend bruikbaar en toepasbaar in het leven van nu.

In de Introductiecursus humanisme maak je in vier interactieve avonden kennis met het humanisme. Inzicht in humanistische bronnen door inleidingen, presentaties, filmpjes en teksten en gesprekken en oefeningen met elkaar. Door deze werkwijze, vind je je eigen antwoorden.

Korte inhoud en programma
Er is aandacht voor de geschiedenis van het humanisme, het hedendaagse humanisme en de filosofische levenskunst. De deelnemers onderzoeken door opdrachten en gesprekken waar zij zelf staan op levensbeschouwelijk gebied. Zij verkennen hoe zij betekenis en inhoud kunnen geven aan hun leven en wat het humanisme hen daarbij te bieden heeft.
Naast het ontwikkelen van een eigen levensbeschouwelijke opvatting over het humanisme komen veel verschillende
bronnen aan bod. Zo worden de historische wortels van het humanisme, de Verlichting, de postulaten van Jaap van Praag en het hedendaagse humanisme van onder anderen Joep Dohmen onderzocht.

Avond 1: Wat is humanisme eigenlijk?
Avond 2: Hoe kun je naar het leven kijken? Over humanisme, atheïsme en religie.
Avond 3: Hoe sta je zelf in het leven? Over hedendaags humanisme.
Avond 4: Hoe bezorg je jezelf een mooi en betekenis- vol leven? Over levenskunst.

De cursus is bij uitstek geschikt voor potentiële en nieuwe leden en geïnteresseerden die meer willen weten over het humanisme en willen onderzoeken waar zij zelf staan ten opzichte van het humanisme. Geschikt voor jong en oud. Deze cursus kan zonder voorkennis worden gevolgd. Je ontvangt een reader met
teksten.

Wanneer: 4 x op maandag van 19.30 – 22.00 uurMaandagavond:  van 19.30-22.00 uur (inloop 19.00 uur).
Data: 18 sept., 2, 9 en 23 okt. 2017
Cursusleider: Roland Gerritsen
Kosten: leden HVA/Nivon € 75,- / niet-leden € 120,- incl. reader
Aantal: min. 8 en max. 14 deelnemers

De cursusleider stelt zich voor:
RolandgerritsenSinds 2004 werk ik als humanistisch raadsman bij Justitie. Het praten met gedetineerden
over en vanuit het humanisme als levensbeschouwing is mooi, uitdagend en niet altijd eenvoudig.
Mijn kracht is het begeleiden van gesprekken tussen mensen die vaak enorm van elkaar verschillen, en hierbij te werken aan onderling begrip.

Verder krijg ik veel energie van het verzorgen van bijeenkomsten rond een – humanistisch – thema voor groepen mensen. Ik kijk ernaar uit om mijn kennis en vaardigheden ook in te zetten voor mensen in de vrije samenleving die geïnteresseerd zijn in de rijke humanistische traditie.

KINDERFILOSOFIE EN HUMANISTISCH CAFÉ VOOR OUDERS

Laat je boeien en binden! Ontmoeten en reflecteren, kom naar de combinatie humanistisch café en kinderfilosofie.
Met de combinatie van Humanistisch café en kinderfilosofie, willen wij kinderen, ouders, grootouders en iedereen die zin heeft, binden en boeien, met een verdiepingsmoment aan het eind van de week op zaterdag.

Humanistisch café
Tijdens het humanistisch café bespreken we hetzelfde thema als in de kinderfilosofie aan de hand van teksten, gedichten en muziek met een actieve inbreng van de deelnemers. Miek den Daas (humanistisch geestelijk begeleider), is onze gids en zal ons inspireren tot samen verder denken en verdiepen. In ons dynamische drukke leven…. nemen we even kwaliteitstijd om stil te staan bij dingen die in het dagelijkse vaak voorbij gaan. We bespreken bijvoorbeeld levensthema’s als moed, vriendschap, keuzestress en eindigheid.
Filosoferen met kinderen
Tegelijkertijd filosoferen de kinderen over hetzelfde thema met Sylwia Falińska.

Sylwia heeft in Nederland bij het Centrum Kinderfilosofie Nederland de opleiding afgerond en ervaring met filosofie voor kinderen op scholen. Kinderen zijn goede filosofen en komen vanuit zichzelf al met boeiende levensvragen. Leg je oor maar te luister, thuis, op het schoolplein, achter in de auto, of voor het slapen gaan…

Kun je stoppen met denken? Waar blijft de dag van gisteren? Hoe weet ik of dit niet een droom is? Door ruimte te geven aan deze inspiratiebron kunnen kinderen er met anderen over nadenken op een natuurlijke manier. Door te filosoferen kunnen we helpen die vragen en eerste antwoorden te onderzoeken, met verschillende werkvormen en spelletjes.

Filosoferen is zo een prachtige manier om hun eigen denkwereld en oordeelsvermogen te leren kennen en ontwikkelen. Kinderen leren op deze manier luisteren naar anderen, respect te hebben voor een ander en de waarde van hun eigen inbreng en dat hun eigen mening belangrijk is en meetelt.

Spelend leren.
Een voorbeeld: Thema: denken over robots
Denken over Robots is eigenlijk denken over wat menselijk is. Waarin verschillen mensen en robots nu eigenlijk van elkaar? Kunnen robots ook lief zijn? Vind je het goed of slecht als een robot voor je oma zou zorgen. Of voor kinderen? als een robot je s ’avonds zou voorlezen i.p.v. je vader of moeder? Voor de kinderen zijn robots een spannend onderwerp en ze zullen, aan het denken worden gezet met verschillende werkvormen en natuurlijk in dialoog met elkaar.

Wanneer: Elke laatste zaterdag van de maand vanaf oktober 2016 t/m april 2018
Tijd:            van 15.30 tot 16.30 uur met gezellige nazit tot 17.00 uur.
Data:          28 okt, 25 nov, 13 jan, 10 feb, 10 mrt en 7 april
Thema:      wordt later bekend gemaakt op website e.d.
Kosten:   

– Volwassenen en kinderen € 5,- per keer
– Bij inschrijving vooraf voor de hele reeks van 6 x kost het € 25,-
– Consumptie voor eigen rekening

Voor meer informatie klik hier

MIDWINTERVIERING

midwinterOp deze midwinterse dag vieren we het leven met stemmige muziek en een passend thema. Wij gaan elkaar ontmoeten in winterse sferen, een hapje eten en wat drinken. Aandacht voor elkaar maar ook tijd om mijmerend af te dwalen op de
weg naar het nieuwe jaar. Kortom de ideale sfeer in deze tijd van overpeinzing en verdieping. Laat u verrassen.

Wanneer: Zondag 17 december 2017
Tijd: 15.30-20.00 uur
Kosten: Leden HVA/Nivon € 20,- / niet-leden € 25,- / studenten/minima € 15,-

NIEUWJAARSLEZING

De Nieuwjaarsbijeenkomst staat weer in het teken van ‘Vrede Verbindt’. Herman Kaiser, oud-burgemeester van Arnhem, spreekt over dit thema vanuit zijn ervaring als bestuurder.

We zijn erg blij dat hij met ons het nieuwe jaar wil inleiden. Na de lezing is er gelegenheid voor uw vragen en om met elkaar in gesprek te gaan.

Na afloop heffen we met elkaar het glas en zijn er oliebollen!

Wanneer: zondag 14 januari 2018
Tijd: 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Spreker: Herman Kaiser
Kosten: € 5,- voor leden HVA/Nivon / niet-leden € 7,- (inclusief een consumptie en oliebol)

PRAKTIJKCURSUS: ‘DE TROOST VAN DE FILOSOFIE’

Waar en hoe kunnen we troost vinden in de filosofie? Kan Socrates ons helpen bij impopulariteit? Of zouden Epicurus ons bij geldgebrek en Seneca ons bij frustraties terzijde kunnen staan? De troost van de filosofie levert het overtuigende bewijs dat de grote filosofen beslist niet alleen theoretisch toepasbaar zijn.
Een gebroken hart kan geheeld worden met de filosofie van Schopenhauer en moeilijkheden in het menselijk bestaan zijn weliswaar vervelend maar ook een absolute noodzaak, aldus sprak Nietzsche.
De troost van de filosofie geeft niet alleen antwoord op de vraag naar het nut van de wijsbegeerte, maar maakt ook duidelijk dat filosofische wijsheden niet verouderen. Zo kan het dat het nog steeds zin heeft om een Griek uit de vijfde eeuw voor Christus, een Romein uit de tijd van Nero of een zestiende-eeuwse Franse edelman te raadplegen als je een arts zoekt voor je ziel.
De troost van de filosofie kan een medicijn zijn in tijden van twijfel, (liefdes)verdriet, frustratie, onmacht, geld- en andere zorgen. Filosofie als medicijn, om te helpen, het conflict tussen wensen en werkelijkheid te overwinnen.

Tijdens de cursus lezen we samen het boek “De troost van de filosofie” geschreven door Alain de Botton. In dit boek bespreekt hij zes filosofen. Hij geeft de historische achtergrond en de visie van deze filosofen weer en waarom en hoe ze troost voor ons kunnen betekenen.
Het boek is de basis om in gesprek te gaan over de praktische betekenis van deze filosofen. Samen de kern van de betreffende filosofie onderzoeken. Wat kunnen wij van hen leren: welk medicijn moeten we nemen in welke situatie?
Dit doen we door middel van dialoog, het bekijken van korte filmpjes en bespreken van voorbeelden. We bespreken het boek in zes bijeenkomsten en elke bijeenkomst één filosoof (een hoofdstuk).

De eerste bijeenkomst begint met een korte inleiding over de achtergrond en betekenis van de titel van het boek (een korte tekst hierover wordt dan uitgedeeld).  Als voorbereiding op deze eerste bijeenkomst word je geacht om hoofdstuk 1 ‘Troost voor impopulariteit’ gelezen te hebben.

Wanneer: 6 x maandagavond van 19.30 – 22.00 uur
Data: 22 en 29 jan, 5, 12, 19 feb en 5 mrt 2018 (inloop vanaf 19.00 uur)
Kosten: leden HVA/Nivon € 85,- / niet-leden € 105,- / studenten/minima € 60,-
Zelf aanschaffen:  boek van Alain de Botton ‘De troost van de Filosofie’; goed 2e-hands verkrijgbaar voor een redelijke prijs.
Let op: er zijn verschillende uitgaven van het boek beschikbaar: de voorkaft kan dus verschillen van hierboven. Dit is geen probleem.

De cursusleider is Miriam van Reijen, filosoof en schrijver van filosofieboeken onder andere over Spinoza en praktische filosofie in de hulpverlening Miriam van Reijen (Breda,1946) is afgestudeerd in Sociale filosofie en ethiek (Nijmegen, 1974) en in de Cultuur- en godsdienstsociologie (Nijmegen, 1983).
Zij was tot 1 januari 2011 werkzaam als docent filosofie en ethiek aan de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool, Breda en bij andere opleidingen. Daarnaast houdt zij zich al jarenlang intensief bezig met Spinoza.
Zij heeft een lange ervaring in het geven van lezingen en workshops, het begeleiden van socratische gesprekken en het verzorgen van trainingen en cursussen. Als docent verzorgt zij jaarlijks op de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden de basisopleiding Filosofie in de Praktijk.

PRAKTIJKCURSUS FILOSOFIE ‘OEFENING BAART MEESTERSCHAP’

Oefening baart Meesterschap: via individueel bewust leven naar een betere samenleving.

Inleiding
Het westerse leven heeft een hoge economische en technische standaard en is nog steeds leidend in de onze wereld. We kunnen elk detail van het leven analyseren en verifiëren…… tegelijkertijd is vaak ons eigen gedrag nog een mysterie is voor ons. De filosofie bijvoorbeeld die van de Stoïcijn Epictetus kan ons inzicht verschaffen in dit mysterie.

We krijgen meer inzicht in je eigen mens zijn, met als doel om jezelf te kunnen ontwikkelen tot een zo goed mogelijk mens en burger om samen met anderen een harmonieus leven te leiden. Dat is de crux waar deze cursus over gaat: meesterschap in Mens-zijn door inzicht en reflectie.

Tijdens de cursus gaan we via theorie en praktijk oefenen werken aan ons meesterschap met behulp van de volgende vragen:
• Hoe komen we tot ons handelen en gedrag?
• Hoe worden we bewust van onze aannames, vooroordelen en overtuigingen?
• Hoe kunnen we filosoferen en tot ander gedrag komen?
• Wat is nodig om als ‘goed’ mens te slagen in het leven?
• Hoe gaan we om met onze verlangens van en die van anderen?

De volgende oefeningen komen, na de pauze, aan de orde:
• Remedie tegen het lijden van de tijd: Bewust worden van het ‘gewone’
• De blinde vlek in wat ‘normaal’ of ‘waar’ lijkt te zijn.
• Remedie: met andere ogen kijken… ..als mens creëeren we onze eigen werkelijkheid: Kan en mag het ook anders?

Wanneer: 4 x op woensdag
Data: 4 en 11 april, 9 en 16 mei 2018
Tijd: 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 )
Kosten: leden HVA/Nivon € 70,- / niet-leden € 90,- / studenten/minima € 50,-

De cursusleider is Farida Nabaks, filosoof, kunstenaar, docent en begeleider van theater en dansproducties. Farida is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is gespecialiseerd in de filosofie van de Oudheid en van de gedragswetenschappen.
Farida’s MA scriptie met de Thesis: Evolving to the Profession of Being Human; An Individual Philosophical or Spiritual Practice as the Future for Philosophy.
Vertaling: Een ontwikkeling tot de beste staat van Mens-Zijn; Een individuele filosofische of spirituele oefening als de toekomst voor filosofie) Vrij te lezen op: http://www.worldforthinkers.com/2012/04/thesis-evolving-to-the-profession-of-being-human

Tegenwoordig werkt Farida als filosoof, zowel met dansers als met acteurs en is ze ook actief in bewegingstheater. Op dit moment doet ze een serie solo performances (Traces of Time/Sporen van Tijd en Earthly/Aards) waarbij bewustwording van onbewuste sporen van het koloniaal verleden in de hedendaagse maatschappij centraal staat.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op deze avond wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar het nieuwe jaar. Dit op een humanistische wijze door na de formele activiteiten elkaar te ontmoeten in gesprek over een boeiend thema.

Wanneer: dinsdag 20 februari 2018
Tijd: 19.30 uur – 22.00 uur.

MAAND VAN DE FILOSOFIE

In de Maand van de Filosofie organiseren wij een bijzondere interactieve bijeenkomst rondom het thema van de maand Filosofie 2018. Denk daarbij aan een prikkelend programma met sprekers, schrijvers en inhoudelijk debat over het thema met een even prikkelende pauze.

Over deze activiteit informeren wij je tijdig via de website en de nieuwsbrieven.

Wanneer: woensdag 18 april
Tijd: inloop om 19.30 uur
Kosten: leden HVA/Nivon € 5,- /niet-leden € 7,-

AFSLUITING VAN HET SEIZOEN

Wederom vieren we het leven met een hapje en een drankje aan het eind van het seizoen. Niet zomaar want op een passende wijze bespreken we een inhoudelijk humanistisch thema:
Eigentijds humanisme??…………..
Inspiratie voor het leven…………..???

Rondom midzomer en Wereldhumanismedag ontmoeten we elkaar om in dialoog te gaan over een mooi thema en sluiten af met een hapje en een drankje.

Tegen die tijd informeren wij je verder via de website en de nieuwsbrieven.

Wanneer: zondag 24 juni 2018
Tijd:          15.30 uur – 20.00 uur
Kosten:      leden HVA/Nivon € 20,- / niet-leden € 25,- / studenten/minima € 15,-

Volg, like en/of deel dit via:

Facebook
Facebook
NIVON EN HUMANISTISCH VERBOND

logo Humanistisch Verbond

Het Humanistisch Verbond en het Nivon in Arnhem werken samen als het gaat om program-mering, ledenkorting over en weer, delen van het gebouw, bestuursoverleg etc. Door deze samenwerking is het mogelijk om een breed en gevarieerd programma met korting* aan te bieden.

AANMELDEN

Voor alle cursussen kun je je aanmelden bij de secretaris van het Humanistisch Verbond Arnhem
e-mail: secretaris@hv-arnhem.nl. Je ontvangt dan een bevestiging met informatie over betaling e.d.