NIVON-NETWERK VAN MENSEN VOOR CULTUUR EN NATUUR

overnivon

NIVON is het Nederlands Instituut voor VolksOntwikkeling en Natuurvriendenwerk en is de Nederlandse tak van de Internationale Natuurvrienden (NFI). Het NIVON is opgericht in 1924 en heeft als doel mensen en natuur bij elkaar te brengen en hun de mogelijkheid te geven zich te ontspannen, elkaar te ontmoeten, te ontdekken en zich te ontplooien.

NIVON prikkelt en biedt mensen een vrijplaats vol mogelijkheden om te GENIETEN en te BELEVEN, om de omgeving te ontdekken, om anderen te ontmoeten, om te ontspannen en te ontplooien. Uitgangspunt is bewustwording op de terreinen natuur, cultuur en maatschappij. 
NIVON gelooft dat aandacht voor elkaar en de omgeving bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en aan een betere wereld.

NivonJong is de jongerenafdeling van Nivon. Er is een breed aanbod van activiteiten op het gebied van recreatie, natuur en milieu, cultuur en leefomgeving.

Landelijk telt het NIVON zo’n 23.000 leden, in Europees verband (NaturFreunde Internationale)  600.000 leden verdeeld over 20 landen. Met 300.000 vrijwilligers is de NFI een van de grootste maatschappelijke organisaties in Europa.

Links:
www.nivon.nl
www.nivonjong.nl

Inschrijven nieuwsbrief