WELKOM – ONZE NIEUWE INSCHRIJVING IS GEOPEND.

Vragen over Inschrijven of Lid worden?

Inschrijven nieuwsbrief

Nivon en de Privacywetgeving (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wet op de privacy van kracht: de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ meestal met AVG aangeduid.

De Europese unie geeft haar inwoners met de AVG [1] meer zeggenschap over de eigen persoonsgegevens. De AVG gaat uit van minimale gegevensverwerking. Bedrijven en instellingen, dus ook een vereniging als het NIVON, mogen alleen persoonsgegevens verwerken voor zover en zolang die nodig zijn om de afgesproken diensten te leveren. Elke organisatie moet duidelijk zijn  welke gevens worden verwerkt, met welk doel en aan wie die evt. worden doorgegeven.

Het bestuur van NIVON Arnhem Nijmegen is  bezig met een overzicht van onze gegevensverwerkingen. U kunt die binnenkort op de website raadplegen. In dat overzicht staat welke gegevens we verzamelen; hoe lang we die bewaren, met welk doel en met wie we de gegevens delen. Bij elke registratie staat de ‘grondslag’. Dat kan zijn omdat u NIVON lid bent of omdat u zich aanmeldt voor een cursus. Die ‘grondslag’ kan ook zijn dat u zelf expliciet toestemming heeft verleend.

U als NIVON-lid, of -cursist, krijgt met de nieuwe wet de mogelijkheid aan het NIVON te vragen welke gegevens allemaal over u zijn vastgelegd. Ook mag u die laten verwijderen of laten aanpassen indien ze niet juist zijn. Een en ander overigens binnen wettelijke grenzen: sommige gegevens moeten wettelijk een bepaalde periode bewaard blijven.

Met vragen kunt u zich richten tot onze medewerker privacy. Die taak hebben we belegd bij de secretaris van NIVON Arnhem-Nijmegen. Die is te bereiken via secretaris@nivon-arnhem.nl.

Als er sprake is van zaken die niet kloppen, zoals een (risico van) een datalek; meld dat dan bij de secretaris; dan kunnen we wat ondernemen.  U kunt datalekken of misstanden ook melden bij de landelijke toezichthouder: de autoriteit persoonsgegevens.

Tenslotte:
Uit verschillende informatiebijeenkomsten is gebleken dat het soms nog niet duidelijk is wat nu wel en niet de bedoeling is. Er zijn nog veel ‘grijze’ gebieden en jurisprudentie is nog schaars. De wet is immers nieuw. Deze privacyverklaring en de inventarisatie van verwerkingen zal dan ook regelmatig worden vernieuwd. Houd daarom de website of het Mededelingenblad in de gaten.

[1] AVG wordt ook wel met GDPR aangeduid: General Data Protection Regulation.